NLP

NLP – Neuro Linguïstisch Programmeren

Heb je al het nodige over NLP gelezen en wil je ontdekken of NLP iets voor je is, laat je dan testen. Dat kost slechts € 25,00 en je krijgt een cd van Joost van der Leij met oefeningen mee ter waarde van € 24,95.
Deze test wordt gecoördineerd door Joost van der Leij van Tiouw.nl en voorzitter van de NLP-Kring NL. Ga naar tiouw.nl voor meer informatie.

Wanneer je door mij de test wilt laten afnemen, meld je aan (info@haastertcoaching.nl) en ik maak snel een afspraak.

Vraag een gratis rapport aan met enkele basistechnieken uit het NLP-arsenaal, zodat je thuis kunt oefenen: info@haastertcoaching.nl. En je ontvangt tevens periodiek mijn nieuwsbrieven.

Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren?

Het woord ‘neuro’ verwijst naar de werking van ons brein. Alles wat we doen, voelen en ervaren gebeurt in ons brein, dat door onze vijf zintuigen wordt gevoed: zien, horen, voelen, ruiken, proeven.
‘Linguïstisch’ verwijst naar onze taal. Zonder taal kunnen we moeilijk met elkaar communiceren. De manier waarop taal gebruikt wordt, heeft een enorme invloed op ons gevoel en gedrag. NLP helpt je om beter te communiceren.
‘Programmeren’ kan je vertalen als ‘leren’. Vanaf onze geboorte leren we door onze omgang met anderen. Hoe vaak heb je al eens gezegd: “Dat wil ik wel leren”, of “Van hem/haar kan ik veel leren”. NLP leert je o.a. je meer en vaker te ontspannen, je zelfvertrouwen te vergroten, angsten te overwinnen en nog veel meer.

Wie in boeken en op het internet zoekt naar een verhelderende definitie van NLP, ontdekt dat daar vaak flink verschillende beschrijvingen over zijn. Weinige roepen bij mij een gevoel op dat die kloppen. Zoals NLP zelf stelt: de kaart is niet het gebied. En als je het gebied (lees: NLP) kent, vind je dat de meeste kaarten er geen recht aan doen. Maar toch zijn kaarten onmisbaar om toegang te krijgen tot een onbekend gebied. De website van Joost van der Leij tiouw.nl bevat een groot aantal artikels over NLP. Hij laat zich jaarlijks één of meermalen door Richard Bandler bijscholen en houdt daardoor de laatste ontwikkelingen bij.

Veel leesplezier!