Profiel

Intro

Mijn naam is Peter Jan van Haastert en ik ben human resource adviseur. Naast mijn coachingspraktijk besteed ik veel tijd aan belangenbehartiging van vakbondsleden bij o.a. rechtszaken of een meningsverschil met hun leiding hebben dat ze niet op eigen kracht kunnen oplossen. Ook ben ik betrokken bij leden die in hun werk een ptss (posttraumatisch stress syndroom)  hebben opgelopen.
In mijn werk ontmoette ik regelmatig mensen die hulp zochten bij loopbaan-vraagstukken, of die de samenwerking of omgang met collega’s of meerderen wilden verbeteren, etc.
Het coachen van mensen was een onderdeel van mijn dagelijkse werk en heb ik intensief beoefend gedurende een 3-tal jaren dat ik bedrijfsmaatschappelijk werker was. Ook verzorgde ik trainingen op het gebied van communicatie en gaf ik les.
Ik ben afgestudeerd als Master of Arts HRM (Human Resource Management).

In 1998 behaalde ik mijn NLP master practitioner certificaat bij het ISE van Hans Dalhuysen en in 2012 heb ik een opfriscursus bij Joost van der Leij (tiouw.nl) gevolgd.

Waar ik voor sta

Omdat ik ervan uit ga dat mensen over ongekende potenties beschikken, geeft het mij veel voldoening als ik mensen kan helpen die tot ontwikkeling te brengen en ik kan bijdragen aan een vollediger en gelukkiger leven van hen. Natuurlijk doen zij dat zelf, maar ik kan desgewenst gids en raadsman zijn. Ik heb ervaren dat NLP en het Enneagram daarbij goed kunnen helpen. Dienstbaarheid aan en respect voor de medemens zijn voor mij belangrijke waarden. Overigens ga ik er wel van uit dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt.

   NLP logo